RSS

सत्यनारायणाची आरती

06 अगस्त

जय जय दीनदायाळा सत्यनारायण देवा ।
पंचारति ओवाळूं श्रीपति तुज भक्तीभावा । जय । धृपद. ।

विधियुक्त पूजुनी करिती पुराण श्रवण,
परिमळद्रव्यांसहित पुष्पमाळा अर्पून,
घृतयुक्त शर्करामिश्रित गोधूमचूर्ण,
प्रसाद भक्षण करितां प्रसन्न तूं नारायण । जय ||१||

शतानंदविप्रे पूर्वी व्रत हे आचरिले,
दरिद्र दवडूनी अंती त्याते मोक्षपदा नेले,
त्यापासूनि हे व्रत या कलियुगी सकळां श्रुत झाले,
भावार्थे पूजितां सर्वां इच्छित लाधले । जय ||२||

साधुवैश्ये संततिसाठी तुजला प्रार्थियले ,
इच्छित पुरतां मदांध होउनी व्रत न आचरिले,
त्या पापाने संकटी पडुनी दु:खहि भोगिले,
स्मृति होउनी आचरितां व्रत त्या तुवांचि उद्धरिलें ॥ जय ||३||

प्रसाद विसरुनि पतिभेटीला कलावती गेली,
क्षोभ तुझा होतांचि तयांचि नौका बुडाली,
अंगध्वजरायासि यापरी दु:खस्थिति आली,
मृतवार्ता शतपुत्रांची सत्वर कर्णी परिसली । जय ||४||

पुनरपि पूजुनी प्रसाद ग्रहण करितां तत्क्षणी,
पतिची नौका तरली देखे कलावती नयनी,
अंगध्वजरायासि पुत्र भेटती येऊनी,
ऐसा भक्तां संकटिं पावसि तूं चक्रपाणी ॥ जय ||५||

अनन्यभावे पूजुनि हे व्रत जे जन आचरती,
इच्छित पुरविसी त्यांते देउनि संतति संपत्ति,
संहरती भय दुरिते सर्वहि बंधने तुटती,
राजा रंक समान मानुनि पावसी श्रीपती ॥ जय ||६||

ऐसा तव व्रत अपार महिमा वर्णू मी कैसा,
भक्तिपुर:सर आचरती त्यां पावसि जगदीशा,
भक्तांचा कनवाळू कल्पद्रुम तूं सर्वेशा,
मोरेश्वरसुत वासुदेव तुज विनवी भवनाशा । जय ||७||

back to आरती संग्रह

back to Stotra

सत्यनारायण- हिंदी आरती

Advertisements
 

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: