RSS

नित्योपयोगी स्तोत्र

नित्योपयोगी स्तोत्र

|| श्रीदत्तगुरुकरुणाष्टक ||

|| श्रीदत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्र ||

3 ||  मधुराष्टकम् || स्तोत्र, मराठी लेख, हिंदी लेख

|| शिवपंचाक्षरस्तोत्रम् || हिंदी अनुवाद

||शिवताण्डवस्तोत्रम् ||

६ || दक्षिणामूर्त्यष्टकम् || स्तोत्र

|| रामऱक्षास्तोत्र  ||

||मारुतिस्तोत्र||

९.|| परापूजा स्तोत्र ||

१०. चन्द्रशेखर अष्टकम्|

११. |

१२. ॥ निर्वाणषटकम्॥

१३.

१४.

१५. अन्नपूर्णा स्तोत्रम्।

 

One response to “नित्योपयोगी स्तोत्र

  1. a k pandey

    अक्टूबर 8, 2014 at 10:19 पूर्वाह्न

    Need diksha pl send details

     

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: